Fout
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode

De Federal Bank heeft winst gemaakt door geld (tegen rente) te lenen aan de regering. Immers, de oorlog had de Amerikanen 30 miljard dollar gekost. De opbrengst voor J.D. Rockefeller was echter 200 miljoen dollar. Hier tegen vonden 323.000 Amerikanen de dood.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vindt een soortgelijke gebeurtenis plaats. Dit keer is het de aanval op Pearl Harbor wat de aanleiding is om deel te nemen aan de oorlog. Weken van te voren was bekend dat er aanval zou worden gedaan , maar desondanks werden er geen maatregelen genomen. Bovendien deed de Australische inlichtingendienst drie dagen vooraf een melding over een arriverende Japanse oorlogsvloot, maar toenmalige president Roosevelt ondernam niets. De aanval vond plaats op 7 december 1941, met als gevolg dat 2400 Amerikaanse sneuvelden.

De gebeurtenissen voorafgaand in Irak lijken niet zo vreemd, gezien de bovenstaande gegevens. Bij vergelijking komen veel overeenkomsten naar voren. Het zelfde geldt voor Afghanistan. Men moet immers een aanvaardbaar excuus hebben om de publieke opinie achter zich hebben.

Tevens waren de banden opmerkelijk tussen Amerikaanse bedrijven met Duitsland, die één van de vijanden was van de V.S. tijdens de oorlog. Zo produceerde I.G. Farben 84 % van Duitslands explosieven, waaronder Zyklon B. dat werd gebruikt in de concentratiekampen. De genoemde bedrijf was een geheime partner van Rockefellers Standard Oil Company. Was dit oliebedrijf er niet geweest, dan had de Duitse luchtmacht niet kunnen opereren. Zo zie je maar dat de smerige handen veel meer vuil hebben gemaakt dan gedacht.

Ook de Union Banking Corporation van New York City heulde met de vijand. De Union leverde materiele zaken zoals het witwassen van nazigeld, waarvan het miljoenen in de kluizen had. Zij financierde ook Hitler om aan macht te komen. De voorzitter van Union Banking was niemand minder dan de opa van George Bush, Prescot Bush. De familie Bush spring later ook in het oog wanneer blijkt dat zij ook met een andere ‘vijand’, namelijk de bin Ladens, in zee was gegaan.

Ten slotte is er nog de Vietnamoorlog waar de Amerikanen aan mee hebben gedaan. Het is een oorlog dat 3 miljoen Vietnamezen en 58.000 Amerikanen het leven is gekost, en voor wat? De enige reden voor deelname aan deze oorlog als gevolg van lonken naar winst. Net zoals altijd zijn het niet de personen die zo graag oorlog willen voeren die sneuvelen, maar onschuldige dienstplichtige soldaten aan beide kanten en onschuldige burgers, ongeacht geslacht of leeftijd. De Amerikaanse deelname aan de Vietnamoorlog kwam tot stand als gevolg van een ‘foutje’. Er werd namelijk het bericht verspreid dat 2 Amerikaanse Destroyers door Vietnamese torpedoboten tot zinken werden gebracht. Een voorval dat bekent staat als de Golf van Tonkin incident, maar in feite nooit heeft plaatsgevonden. Ook in dit geval zijn er veel overeenkomsten met de gebeurtenissen die vooraf gingen aan de 9/11. Men wist van veel dingen af, maar liet het gebeuren. Hoe afschuwelijk deze beweringen ook klinken, er zijn genoeg mensen op aarde die enkel geven om de eigen belangen.

We zien dat de mensenlevens totaal niet van belang zijn en dat alleen de winst telt. En zoals we het hedendaags zelf kunnen zien, is er op dit gebied in de wereld weinig veranderd. Terwijl op vele gebieden oorlogen worden gevoerd en anderen hier winst van maken, zijn er ongeloofwaardige acties om Afrika te bevrijden van hongersnood. Maar media wordt erg efficiënt toegepast om de aandacht van mensen te richten op iets anders en hen te doen vergeten wat daadwerkelijk de aandacht verdiend. Dit is een effectief middel dat al decennia wordt toepast. Er wordt een beeld gecreëerd van de wereld dat uit illusies bestaat. Mensen zien de wereld zoals dat op beelden verschijnt. Er is totaal geen sprake van enige kritiek. De beheerders van de media kunnen de mensen op iedere wijze manipuleren en doen geloven wat zij willen. Ze kunnen zelfs de ergste gevallen in een korte tijd doen vergeten. Mensen zijn erg kortzichtig en daar zij zijn bewust van. Met één klap kunnen zij iets doen ontstaan en in één klap het weer doen vergeten. Mensen zijn immers kuddedieren die moeten worden gehoed, raar maar waar.

 

Login of registreer om een reactie te plaatsen