Fout
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode

Ten slotte komen we aan bij deel drie die nauw samenhangt met de 9/11 gebeurtenissen en het gevolg ervan. (In feite zijn alle de drie delen met elkaar gebonden.). Deel drie wordt ingeluid met ‘Don’t Mind the Men behind the Curtain’. Met andere woorden, de feitelijke machthebbers zijn niet de mensen die vaak op het podium en waarvan denken dat zij het voor het zeggen hebben. De daadwerkelijke machthebbers zijn achter de schermen. Het betreft het financieel element oftewel de Federal Reserve Bank (Centrale Bank) van de V.S.

De grondslagen van de Federal Reserve zijn gevormd in 1910 bij een geheime ontmoeting op Jekyl Island in Georgia. Tijdens deze vergadering is de Federal Reserve Act (de Centrale Bankwet) opgemaakt; echter door bankiers en niet door wetgevers. Deze wet is in 1913 aangenomen door Wilson tegen steun van verzekeringsmaatschappijen. Thomas Woodrow Wilson, de 28ste president van de V.S. zou hier later spijt van krijgen door het volgende zeggen: ‘Onze grote industriële natie wordt beheerst door zijn kredietsysteem. Het kredietsysteem is in handen van een kleine groep van dominante mannen.’

Begin van 1900 waren er vier dominante families in het bankwezen; de Rockefellers, Morgans, Warburgs en de Rotschilds. Zij wisten van de wantrouwen van het volk van de regering. Maar na vele manipulaties lukte het hen om de Federal Reserve op te richting. Een voorbeeld van de manipulaties betreft het jaar 1907 waarin geruchten werden verspreidt over de Bank New York. Het gevolg was dat mensen vliegensvlug hun geld van de banken opnamen. Banken dreigden failliet te gaan en er ontstond paniek. De paniek van 1907 zorgde ervoor dat er een onderzoekscommissie werd ingesteld om eventuele desgelijkse gevallen te voorkomen. Uiteindelijk lukte het hen om de Federal Reserve op te richten onder het motto ‘Financiële stabiliteit. Economische crisis behoort tot het verleden.’

Maar de latere ontwikkelingen hebben aangetoond dat dit een fabeltje is. In 1919 ontstond weer een kunstmatige crisis dat leidde tot faillissement van meer dan 5400 banken. Het doel werd bereikt en ook deze banken konden opgenomen in het ‘systeem’. Geleidelijk aan werd iedereen betrokken door middel van of manipulatie of door wetgeving. Zo maakte men in het 1933 een wet dat op straffe van 10 jaar al zijn goud moest inleveren. Het resultaat was dat het goudstandaard werd afgeschaft. Vóór 1933 stond op een dollarbiljet de zin ‘in goud tegenwaarde’. Na het genoemde jaar was deze zin verdwenen en er stond voortaan ‘wettig betaalmiddel’ op. Hiermee komen we op een belangrijk citaat van Rotschild: “Give me control of a nation’s supply, and I care not who makes its law”.

Wat verder nog van belang is om te weten is het volgende; de Federal Reserve Bank is een privé onderneming en maakt zijn eigen beleid. Het is nauwelijks onder toezicht van de regering. Het leent zelfs geld uit aan de regering, tegen rente.

Een ander interessant punt is de bewering dat de invoer van inkomensbelasting algeheel onwettig is. Met andere woorden, hier is geen wetgeving over.

De Federal Bank verdiend belangstelling omdat we deze vaak zien verschijnen voor de op het toneel, maar dan achter de schermen. Het beheerst de grote gebeurtenissen zoals oorlogen omdat deze erg lucratief zijn. President Wilson, die tijdens de Eerste Wereldoorlog aan de regering was, had nauwe banden met banken. De banken waren voorstander van deelname aan de oorlog omdat veel winst te behalen viel.

Ondanks dat de Eerste Wereldoorlog overwegend tussen Duitsland en Engeland was,  is het frappant dat uiteindelijk de V.S. meedeed. De aanleiding werd gecreëerd door het sturen van de schip Lusitania naar een Duits gebied. Vanzelfsprekend werd het schip door Duitsland tot zinken gebracht.  Het gevolg was dat 1200 Amerikaanse soldaten sneuvelden. Het domino-effect was dat het Amerikaanse volk woedend werd, waardoor de V.S. zich mengde in de oorlog. Dezelfde scenario heeft zich feitelijk ook na de 11/9 afgespeeld. Het verschil is dat alleen de aanleiding tot de oorlog een andere vorm heeft.

 

Login of registreer om een reactie te plaatsen