Fout
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode

alt

Het doet er niet toe of de mythen waar zijn of niet; het gaat om zijn functie. Zo wordt de religieuze mythe bestempeld als de krachtigste ooit. Veel zeggend is de citaat van de egyptoloog G. Massey, dat in de documentaire wordt gegeven:

"They must find it difficult. Those who have taken authority as the truth, rather than truth as the authority."

De Kerk (de Vaticaan) heeft immers, sinds het ontstaan van het christendom een monopolie over zijn gelovers. Hiernaast heeft het een politieke macht, waarvan de mate niet te beschrijven is. Al eeuwenlang heeft het op diverse wijzen laten zien waartoe het in staat is. Kijk maar eens naar de kruistochten. Tot zover bekend hebben er negen kruistochten plaatsgevonden sinds de Turken na hun komst de macht hebben overgenomen op alle andere volkeren in het Midden-Oosten. Alhoewel, op de eerste na, de andere kruistochten zijn geëindigd op een fiasco, laten deze gebeurtenissen zien hoe groot de invloed de kerk was.

Vrijwel op alle gebieden kon de kerk zijn wil leggen. Het is een instituut met grote politieke invloed en heeft sinds zijn oprichting in 325 n.C. ook de wetenschap in handen. Eeuwenlang kon men niet aankomen met wetenschappelijke werken, zolang zij geen goedkeuring hadden gekregen van de kerk.

Een ander machtsfactor heeft trieste gevolgen gehad door middel van inquisities. Deze werden uitgevoerd zonder maar enig vorm van angst om op het matje te worden geroepen; want wie zou dat durven? Net zoals als andere religieuze instituten heeft men nooit getart aan de kerk. Hierdoor heeft het de mogelijkheid gehad om internationale bankkartels te vormen. Dit heeft mede ervoor gezorgd dat zij een groot deel van de mensen op de aarde onder hun hoede hebben.

In deel twee van de documentaire wordt door een andere bril opgezet en biedt men een andere kijk op de gebeurtenissen van 11 september 2001. Deze deel heet ‘All The World’s A Stage’.

Volgens de documentaire zijn de aanslagen, waarbij vliegtuigen op verschillende plaatsen gebouwen invliegen, in scene gezet. Sommige hiervan zijn zelfs onwaar en heeft men hierover gelogen. Het betreft de Pentagon waarvan wordt ondersteld dat er een vliegtuig heeft ingevlogen. Maar dit is nooit bewezen en op de vrijgegeven beelden van de Pentagon is niet duidelijk te zien dat er een vliegtuig op het gebouw invliegt. Er zijn namelijk geen brokstukken gevonden van een vliegtuig zoals delen van de romp, van de motor of van de vleugels. Hetzelfde geldt voor het vliegtuig dat zou zijn ingestort in het plaatje Shanksville. Ook in dit geval zijn geen stukken gevonden die aanduiden op een ingestort vliegtuig.

De Twin towers zouden zodanig in elkaar te zijn gezet dat zij sterk genoeg zijn om bij eventueel meerdere aanslagen met vliegtuigen niet in te storten. Volgens de documentaire geeft de wijze waarop de gebouwen zijn ingestort aan dat er explosieven zijn gebruikt. Dit zijn explosieven die men ook gebruikt bij het slopen van gebouwen. Het is in de V.S. een veelvoorkomende manier dat gehanteerd wordt voor het afbreken van gebouwen.

Explosieven worden derwijze gebruikt dat het gebouw als een blok beton naar beneden valt en geen schade toebrengt aan de gebouwen er om heen. Het mag dus niet voorkomen dat het gebouw als een boom omvalt en andere gebouwen beschadigd of met zich neerhaalt. Het is eigenlijk een hele ingewikkelde manier en vergt veel kennis. Men moet nauwkeurig alle draagkolommen inspecteren en aan de hand daarvan de explosieven plaatsen en de tijd en de volgorde van de explosies vaststellen.

Iedereen heeft kunnen zien dat de instorting van de Twin towers veel weg had van het sloop van een gebouw door middel van explosieven. Beelden van dichterbij op de documentaire lijken erg veel dat er sprake is van timing van de explosieven die op verschillende plekken te zijn geplaatst.  Het meest opvallende bij de ineenstorting was dat ook gebouw 7, dat niet was geraakt door de vliegtuigen, instortte. Tot op heden is nog geen overtuigende verklaring hieromtrent gegeven.

De V.S. regeringsfunctionarissen en de geheime dienst zou hebben geweten van een dergelijke aanval, maar bewust niets hebben ondernomen. Deze angstaanjagende stelling zou zijn gebruikt als excuus om ‘wraak’ te nemen op de landen die hierachter zitten. Het gaat hier om Afghanistan en Irak die respectievelijk in 2001 en 2003 zijn binnengevallen door troepen van vele landen. Het was echter de V.S. die de leiding had en samen met het Verenigd Koninkrijk vormden zij de grootste troepenmacht. Je moet tenslotte een excuus om een oorlog te beginnen en deze moet je kunnen onderbouwen.

Afghanistan verleende onderdak aan Al Kaida leden en leiders, waaronder Osama bin Laden. Of bin Laden er daadwerkelijk iets te maken met de aanslagen is nooit bewezen, maar dat doet er ook niet toe. De stof dat men heeft doen opladen heeft ervoor gezorgd dat men het bos niet meer zag door de bomen. Niemand heeft zich meer afgevraagd of bin Laden achter de aanslagen zat of niet.

Hetzelfde geldt voor Irak dat is binnengevallen onder het mom van het bezitten van massavernietigingswapens, die een bedreiging zouden kunnen vormen voor het Westen. Ook in dit geval is de reden van de inval doen vergeten en men heeft zich gericht op de oorlog. Uiteindelijk heeft de inval plaatsgevonden en hier is het resultaat: 1,5 miljoen Irakezen zijn gedood; vele vrouwen zijn verkracht en zijn mensen mishandeld. De inval heeft gezorgd voor een nog grotere instabiliteit van zowel Afghanistan als Irak. De troepen in Afghanistan blijven om zijn minst nog tot 2014, maar uit Irak zijn zij al vertrokken; althans, voorlopig. Want het ziet ernaar uit dat zij terug zullen komen voor Iran en Syrië. In de documentaire wordt immers beweerd dat de V.S. de legerbasissen zullen gebruiken voor aanvallen op Iran en Syrië. Let wel; het is een documentaire uit 2007!

Wat er is gebeurd in Afghanistan en Irak is momenteel aan het gebeuren in Syrië. Syrië is feitelijk tot op heden de laatste link van de Arabische lente. Deze landen hadden weliswaar te maken met dictators of leiders die regeerden met de ijzeren hand, maar er was in zekere zin sprake van stabiliteit. De gebeurtenissen in deze landen zijn het onderdeel van het Groot Midden-Oosterse Project. Volgens dit project zullen de grenzen van het Midden-Oosten opnieuw gevormd naar wens van de V.S.
De strategie dat wordt toegepast voor vernietiging van de bestaande orde is, volgens de Zeitgeist, het laten afslachten van de verschillende partijen door elkaar en de partijen steunen. Op deze manier hoef je zelf niet te interfereren en dat bespaart een hoop geld. Ook hoef je niet meer bang te zijn voor eventuele kritiek van andere landen.

 

Login of registreer om een reactie te plaatsen