Fout

alt

Turken zijn één van de meest wijdverspreide volkeren ter wereld. Zij leven op grote delen van het Euraziatsich continent. Dit hebben zij te danken aan de eeuwenlange nomadische levenswijze en het feit dat zij de paard hebben getempt. Verder worden Turken gezien als ‘Empire Builders’. Door de geschiedenis heen hebben zij van Europa tot aan grote delen van China en het Midden-Oosten vele grote rijken gesticht. Maar toch is de taal niet verspreid. Hoe komt dat?

Een volk met een dergelijk groot verleden, een natie dat over grote delen van de wereld heeft geheerst, zou in ieder geval zijn taal hebben moeten opgelegd. Maar de feiten zeggen hier totaal het tegenovergestelde. Waar de Turken ook zijn gekomen als heersers, het respect voor de identiteit, waaronder religie en taal is altijd behouden.

Al vanaf de vierde eeuw n.C. bevinden Turken zich op de Balkan door de komst van de Hunnen, onder leiding van hun leider Attila. Vanuit zijn centrum in het huidige Hongarije oefende hij macht uit over grote delen van Europa. Sindsdien zijn Turken altijd op de Balkan geweest, niet alleen maar als bewoners maar ook als bestuurders.

Overheersing van Turken over andere gebieden was voornamelijk door hun nomadische levenswijze. Bij onvoldoende voedsel voor de bevolking of de dieren, trokken zij naar andere gebieden. Logischerwijze leidde dit tot botsingen met de volkeren in de gebieden waar zij kwamen. Maar nadat zij het bestuur overnamen lieten zij veelal het lokale bestuur aan de mensen zelf over. Uiteindelijk ging het hen niet om machtsvertoon of overheersing. Het was puur een noodzaak om te overleven.

Ook later, onder de Osmanen zien we geen enkel vorm van dwang op religie of taal. Zelfs nadat de Osmaanse Turken vijf eeuwen de Balkan onder hun bestuur hebben gehad, spreken de lokale mensen nog steeds hun eigen taal en hebben ze hun eigen religie behouden. Om niet te vergeten, volgens de islamitische wetten is het niet toegestaan om de kerken in het veroverd gebied te vernietigen. Maar tegelijkertijd is het verboden om nieuwe kerken te laten bouwen. Buiten het feit dat de Osmaanse Turken alle kerken onaangeroerd hebben gelaten, hebben zij ook geen verbod gelegd voor de bouw van nieuwe kerken. 

Ondanks dat volkeren in hun waarde zijn achtergelaten, is er een klopjacht geopend op Turken. Tijdens en na de Balkanoorlogen van 1912-1913, gesteund door de Westerse Mogendheden en Rusland, vluchtten honderdduizenden Turken naar Anatolië. De achterblijvers werden grotendeels uitgemoord.

We zien dus dat het nooit de bedoeling is geweest van de Turken om gebieden te kolonialiseren of volkeren de identiteit af te nemen. Na eeuwenlang over grote gebieden te hebben geregeerd, was een poging hiertoe in theorie wel geslaagd. Bij het beoordelen van volkeren is het raadzaam om naar het verleden te kijken. Wat zit wel in de genen en wat niet? Wat heeft het destijds andere volkeren aangedaan en wat niet? Wanneer men dit bij Turken zal men een beter beeld hebben van hen.