Fout

alt

Waarom leeft de mens binnen de zelf gecreëerde grenzen? Is het niet absurd dat wij onszelf beperken in bewegingsvrijheid? Door de beperking in bewegingsvrijheid is een groot deel van de massa niet meer in staat om vrij te denken. Het is dus een oneindige vicieuze cirkel waarin we ons hebben geplaatst.

Laten we teruggaan naar de tijd waarin geen grenzen waren. De mens had de vrijheid om te voet of te paard overal naar toe te kunnen. Of het uit veiligheidsredenen verstandig was om overal naar toe te komen is andere vraag. Maar de keuze was er.

Nu hebben mensen een ‘identiteit’. Op papier heb je deze identiteit in de vorm van een id. of een paspoort en bent digitaal opgeslagen in overheidsbestanden. Je bent voortdurend onder controle van de hogere macht. Om ergens te komen heb je soms een visum nodig; je krijgt verplichtingen opgelegd; er zijn controles en noem maar op.
Aan de hand van de door de overheid verkregen identiteit wordt bepaald waar men mag komen, hoe lang men er mag blijven en wat zijn/haar rechten zijn.

De begrenzingen van de mens is niet alleen van toepassing bij het reizen. Ook in het land waar je leeft heb je verplichtingen. Wil je dit doen; vul de formulieren in. Wil je dat doen; vul weer de formulieren in. Wil je verhuizen? Eerst al het papierwerk afhandelen. Men moet hiervan op de hoogte zijn. Voortdurend heb je hogere macht op je nek.

We bepalen zogenaamd de mensen die ons mogen besturen. Vervolgens bepalen zij wat we verplicht aan belasting, verzekering en alle andere dingen moeten betalen. En als ze de bedragen willen verhogen, dan doet ze dat. Wie heeft hiertegen wat te zeggen? Niemand toch!

De mens heeft niet enkel zichzelf de grenzen opgelegd, maar ook landdieren en deels zeedieren zijn hier de dupe van. Alleen vogels (zolang ze hoog genoeg vliegen) kunnen genieten van de vrijheid. We hebben het over vrijheid die in feite bedoeld is voor ieder individu, voor ieder wezen. 

De overheid, media en alles wat hierbij hoort geeft richting aan het leven van de mens. Wat wij weten van de wereld is veelal wat wij te zien krijgen door de buis. Wat de inhoud wordt van school- en studieboeken wordt door ‘hen’ vastgelegd. Geen wonder dat mensen kudde dieren zijn. We gaan gewoon met de stroom mee.

Net zoals dat lucht niet toegeëigend kan worden, kan grond dat ook niet. Ieder individu, ieder wezen heeft het recht om vrij te zijn. Niemand mag deze, om welk reden dan ook van hen afpakken. De wereld is voor allen.

De hogere macht is zich goed bewust van alles wat gaande is en vindt het prima. Voor hen is alles koek en ei.