Fout
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode

alt

'Ik zeg zeer nadrukkelijk dat christelijke religie, zoals die in kerken georganiseerd is, altijd de grootste vijand van morele vooruitgang in de wereld geweest is, en nog steeds is.' 
                                

Bertrand Russell (1872-1970)

Meestal zijn we ons totaal onbewust van ons verleden en gaan ervan uit dat alles altijd in harmonie is geweest. We kunnen ons bijna niet voorstellen dat er machtsfactoren waren die alles in handen hadden. De kerk is hier een voorbeeld van. Met de oprichting van de kerk heeft er een machtsverdeling plaatsgevonden; de kerk zelf en de heerser. Samen hebben zij het lot bepaald van vele gebeurtenissen door met de ijzeren hand te regeren. Zodoende zijn vele ontwikkeling laat op gang gekomen. De huidige vooruitgang in het Westen is niet mede de kerk, maar ondanks de kerk geweest.

Hoeveel van ons weten dat er 1500 jaar lang de Olympische Spelen onder druk van de kerk niet heeft plaatsgevonden? Hoewel de Spelen zo’n 2000 jaar oud is, hebben de Spelen namelijk na de lange ophoud van de kerk in 1896 weer hun start gemaakt.

De bemoeienis van de kerk ging echter veel verder en had buiten de sport ook de wetenschap en het privéleven van de burgers in zijn greep. Wat de kerk gedurende zeer lange tijd heeft gedaan, is het onderdrukken geweest van het vrije wil en het vrij denken. Hiermee heeft het de ontwikkelingen tegengehouden en heeft zich schuldig gemaakt aan de gevolgen hiervan. Het heeft niet alleen een tussenrol opgeëist voor de relatie van de mens en god, maar in alles van de mens en zelfs in zijn onderlinge relatie. Veel van de kromme gedachtegangen zijn nog overblijfselen van de impact die de kerk heeft gehad op de denkwijze van de mens.

Zo heeft de kerk ook bloed aan zijn handen, wegens de inquisitie, de oorlogen waar het rol in heeft gespeeld, zowel in het binnenland als in het buitenland (denk aan burgeroorlogen, oorlogen met buurlanden, maar ook de kruistochten).

De onderdrukking heeft uiteindelijk mede geleid tot de ontkerkelijking in het Westen. Het logische gevolg van druk op de mens is het zijn rug toekeert tot de religie. Hetzelfde zien we gebeuren waar de religie in stand wordt gehouden door uitoefening van macht. Vluchtelingen van strengen islamitische landen laten na hun toevlucht naar het Westen niet alleen het land achter, maar alles wat herinnert aan de onderdrukking zoals de religie.

Dit is niet meer dan logisch. Welk vorm van onderdrukking dan ook, leidt tot tegenwerking. De zieke omgeving waarin we leven is niet meer dan de misleiding en of onderdrukking van het hoogste bewind. De mens is ongelukkig, ziet machtsmisbruik om zich heen en maakt zich er sporadisch medeschuldig aan. Wat de volgende generatie meekrijgt is op zijn beurt weer het zelfde; een krankzinnige omgeving als gevolg van het primaat.

Het is eigenaardig dat de kerk door mensen is opgericht maar in naam van god dient. Dit is niet meer dan een ander voorbeeld dat de mens in het verleden heeft gebruik om de macht toe te eigenen. De wil om te heersen over de medemens lijkt als het ware een natuurlijke karaktereigenschap van de mens. Dit is echter kwestieus omdat de mens ook beschikt over denkvermogen en vrije wil.

 

Login of registreer om een reactie te plaatsen